Camping reglement en voorwaarden

Kampeerreglement Camping de Toekomst

 • Auto’s parkeren op parkeerplaats. Maximale snelheid 5 km p/u.
 • Het is niet toegestaan uw auto bij de caravan te laten staan. In verband met brandveiligheid en toegankelijkheid van de brandweer dient u uw auto (na laden en lossen) op de parkeerplaats te parkeren. 
 • Nachtrust van 23.00 – 8.00 uur. Gedurende die tijd wordt van alle aanwezigen stilte verlangd.
  Ons terrein is van 23.00 – 6.30 uur gesloten voor alle verkeer. Het is wel mogelijk om 24 uur per dag uit te rijden.
 • Noodnummer 0111-463314 tussen 21.00 en 8.30 uur voor openen slagboom i.v.m. dokter, ambulance etc.
 • Wegens brandgevaar is het aanleggen van open vuur en gebruik van vuurkorven e.d. streng verboden.
 • Het is niet toegestaan de dieren van de kinderboerderij en de pony’s/ezel te voederen, zij hebben een afgepast voederschema, van bijvoeren kunnen ze erg ziek worden.
 • Het is niet toegestaan om de weides bij de dieren te betreden.
 • Klimmen in bomen en het plukken van vruchten is niet toegestaan.
  Het plukken en rapen van noten is niet toegestaan.
 • Het spelen in de speeltuin is voor eigen risico, zorg daarom altijd voor toezicht van ouders/verzorgers.
 • Afval:
  U wordt dringend verzocht uw afval gescheiden aan te bieden in de daarvoor bestemde containers. Dozen e.d. graag klein maken voor deze in de papiercontainer te gooien.
  Grof afval zoals hout, pvc, koelkasten, tv’s, stoelen etc. dient u zelf naar de stort te brengen!
  Klein tuinafval graag in de groene kar tegenover het toiletgebouw gooien. Grote takken e.d. naar de stookhoop achter op de camping brengen a.u.b.
 • Honden aan de lijn op het kampeerterrein. Ongelukjes ruimt u gelijk zelf op. Op het uitlaatveld kunnen de honden vrij rond lopen, ook daar a.u.b. de hondenpoep opruimen.
 • Camping de Toekomst staat voor een rustige, ontspannen en vriendelijke sfeer, daarin past geen: dronkenschap, agressie, belediging, ruzie, vandalisme en crimineel gedrag.
 • De omliggende terreinen behoren aan andere eigenaren toe, dus niet betreden.
 • Muziek is alleen toegestaan indien dit geen geluidshinder veroorzaakt voor de omgeving.
 • Zondagsrust: geen luidruchtige werkzaamheden op zondag zoals grasmaaien, timmeren, boren enz.
 • Verbouwing- / schilderwerkzaamheden zijn niet toegestaan in de schoolvakanties en hoogseizoen.
 • Grondzeil / worteldoek is alleen toegestaan onder de voortent, niet onder de caravan. Maximaal 25 cm uitsteek.
 • Plaats geen palen of bomen in de grond zonder dit eerst te hebben gevraagd.
 • Het is niet toegestaan een zwembad te plaatsen (groter dan 1,5 meter doorsnede), kleine kikkerbadjes zijn toegestaan, graag eerst melden bij de receptie.
 • Het is absoluut niet toegestaan om waterslangen te monteren op de waterkraan i.v.m. legionellagevaar.
 • Wij besteden veel zorg aan het toiletgebouw om dat in optimale, schone staat houden. Helpt u ons daarbij: zorgt u dat het schoon en netjes blijft. Kinderen tot 6 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Mocht er iets aan de hand zijn, meldt u het aan ons dan zullen wij het zo snel mogelijk aanpakken.
 • Het is niet toegestaan uw caravan te verhuren aan jongeren. Camping de Toekomst is een gezinscamping en weert de drukte van jongeren om de rust te bewaren.
 • Bezoekers van de gasten zijn welkom tussen 10.00 uur en 22.00 uur. Bezoek dient zich te melden bij de receptie en dienen te parkeren voor de slagboom, indien zij mindervalide zijn kunnen zij een muntje voor de slagboom krijgen bij de receptie.
 • De directie behoudt zich het recht voor om personen die zich voortdurend wanordelijk gedragen en de gestelde kampeerregels negeren, van de camping te verwijderen en het contract te verbreken, zonder restitutie.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk indien er goederen gestolen of vernield worden.
 • Heeft u een klacht over iets aangaande de camping of de -voorzieningen, meldt u het ons alstublieft zo spoedig mogelijk zodat wij in staat zijn er iets aan te doen. Blijft u niet met een ergernis rondlopen, wij streven naar een rustige, ontspannen en gezellige sfeer en willen daarvoor doen wat in alle redelijkheid mogelijk is.  
 • Alle op de camping aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van bovenstaande regels en zich daaraan te houden.

Voorwaarden seizoenplaatsen

Voorwaarden toeristische plaatsen

Voorwaarden vaste plaatsen